โครงการฝนหลวงตามแนวพระราชดำริ

“…กิจการฝนเทียมก็เป็นผลที่ดีเพื่อให้กิจการฝนเทียมได้ผลดียิ่ง
จะต้อง อาศัยหลายอย่างนอกจากเงินสำหรับค่าใช้จ่ายนั้นก็ต้องมีความร่วมมือกันระหว่างทุกฝ่ายทางด้านวิชาการก็ต้องค้นคว้าอยู่เสมอว่าลักษณะใดจะทำฝนเทียมได้เป็นผลสำเร็จ และต้อง พยายามหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ…” 

                  เป็นเวลาเกือบ 10 ปีก่อนที่จะเริ่มโครงการพระราชดำริฝนเทียม หรือฝนหลวง ในปี พ.ศ.2512 ที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวได้ทรง ทุ่มเทเวลาคิดค้นและวิจัยเพื่อที่จะนำเทคโนโลยีการทำฝนในประเทศไทยซึ่งอยู่ในภูมิ ภาคเขตร้อน มาใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกัน และบรรเทาสภาวะแห้งแล้งนอกเหนือจากการบำรุงรักษาต้นน้ำลำธาร การปลูกป่าและการ สร้างระบบชลประทาน เพื่อให้ครบวัฏจักรของน้ำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงได้ดำเนินการ สนองพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการค้นคว้าทดลองการทำ ฝนเทียม และการทดลองกับเมฆในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2512 โดยการโปรยน้ำแข็งแห้ง (คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง) จากเครื่องบินเข้า สู่ยอดของเมฆคิวมูลัส ซึ่งเป็นเมฆชนิด ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปฏิบัติการให้เกิดฝน โดยขึ้นบินปฏิบัติการทดลองครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ.2512 ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมฆที่ทดลองเป็นเมฆคิวมูลัสฐานสูงประมาณ 3,900 ฟุต ยอดสูง ประมาณ 5,600 ฟุต ปรากฎว่า หลังการปฏิบัติการประมาณ 15 นาที ก้นเมฆรวมตัวกันหนาแน่น ก่อยอดสูงและมีขนาดใหญ่ขึ้น สีของฐานเมฆได้เปลี่ยน จากสีขาวเป็นสีเทาเข้มพร้อมที่จะตกเป็นฝนแต่ไม่สามารถสังเกตเห็นฝนตกได้ เพราะยอดเขาบัง

อ้างอิงจาก http://school.obec.go.th

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s